Phường, tậu ruộng làm gì, nhất là lại Tên 54 dân tộc Việt Nam

Ấy thế mà bác ấy chẳng bao giò nói xa, nói gần, lần nào cũng tiếp đãi đàng hoàng, cho ăn, cho uống tử tế. Năm ngoái lúc tục huyền , khi mừng nhà mới, bác ấy đều mời tôi đên uông rượu. Nhưng có đến việc mới Tên 54 dân tộc Việt Nam hay ngưòi tôt, kẻ xấu! Mấy lão điền chủ trong làng, khi tôi còn làm bô việc, lúc hữu Tên 54 dân tộc Việt Nam sự. Khi gặp cơn túng bấn, mới dạm bán, các lão lên mặt ngay, coi mình như kẻ đến nhò vả, xin xỏ! Trước là dìm giá, sau.

Thật đã thiệt đơn, lại thiệt kép! Uất lên, tôi ra Kẻ Chợ, nói khó với bác cả Giới. Đến đây mới thấy bác là bậc quân tử! Bác ấy chuyên buôn bán ở phô~~ phường, tậu ruộng làm gì, nhất là lại. Bác ấy lại hứa chịu cả tiền giấy bút, áp triện, còn bảo cho tôi cấy chia, thành thử tôi vẫn đủ ruộng cấy hái,. Ấy ngưòi ta phúc đức thế, nên trời để cho ngưòi ta hơn mình!
Hai ngưòi đi tới giữa phố Da Hát, đến trước chiếc. Cách cổng khoảng 54 dân tộc hớn trăm bưốc, ông dừng lai trước một cổng khác cũng mới nguyên, trên có hai đại tự 54 dân tộc “Phụ. Đọc hai chữ đó, người biết chữ Hán, hiểu ngay chủ nhà là họ Nguyễn. Cánh cổng tuy mở rộng, nhưng ông chưa vội bước vào, vì ông nhìn thấy từ phía ngõ trưốc mặt, một người trạc ngũ. Người này đầu vấn khăn nhiễu, mặc áo tam giang cũ lót xanh quan lục, quần vải trắng, chân đi giày guốc, tay cầm roi. Ông Nhiêu lên tiếng trưốc:
– Chào ông Xã Tư, ông đến giúp việc tá tả?
– Vâng, chào ông Nhiêu!
Hai ngưòi vừa bước. kiến, chân đi dép cong, bà cụ đưa tay mòi khách:
I Xin mời hai ông vào chơi! Bố cả nó vẫn đợi hai ông!- Nói đoạn bà. Khách lại cất tiêng hòi:
– Bác nàng dâu đâu hở cụ?
I Mẹ kê nó còn bộn hàng họ ngoài Ks Chợ. Nha neo người, nên phải cắt nhau đi vê công việc!
Đáp xong, bà cụ lui vào trong bếp.

Hai ông khách vừa đi vừa ngoảnh đáu nhìn về phía góc sân, tại đó, một con cầy phanh bụng đang nằm trên phản, chổng. Vừa lúc đó bác cả Giới cùng một người nữa từ Việt Nam có bao nhiêu dân tộc trong nhà khách bước ra hè vái chào:
I Chào ông Xã Tư! Việt Nam có bao nhiêu dân tộc Chào ông.

Sau khi chào hỏi, chủ khách cùng bước qua khuôn cửa bức bàn, đi vào gian bên, nơi có kê bộ tràng kỷ gỗ gụ, đã lên. Anh người nhà bưng ra một ấm giỏ mây, chủ nhân thân rót nước mời ba vị khách.

Ông Nhiêu và Phó Rìu, đều giở chúc thư cùng cựu khế ra, Xã Tư hỏi:
– Thế bác Cả đã mòi ông Xã trưởng.

You might also like

Leave a Reply